- onderzoek -Om te beginnen, moeten wij onze eerste deelvraag beantwoorden:

"Wat zijn de mogelijke redenen voor armoede op Aruba?"

Er zijn veel mogelijke antwoorden op deze vraag, dus zullen we alleen een paar bekijken. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst vaststellen wat armoede eigenlijk is.

Armoede wordt volgens het Joint Report om Sociale Inclusie (2004) van de Europese Commissie (in het kort) gedefinieerd als een staat waarin het inkomen en de middelen van een persoon onvoldoende zijn om in een leven te zijn dat door hun samenleving als acceptabel wordt beschouwd.

Deze definitie helpt om armoede en de mogelijke oorzaken ervan beter te begrijpen, waarbij het inkomen het meest prominent is.

In onze interview met Errol Neuman hebben wij gesproken over mogelijke redenen voor armoede. Hij zei dat er 3 verschillende sorten inkomen waren met extra termen ertussen.

Hij zei dat armoede gebaseerd is op “geen tot middeninkomen”. Onder deze term verstaan we dat het inkomen zijn minder dan het gemiddelde, en zijn dus niet voldoende.

Daarna zei hij dat in de EU geven ze maandelijkse subsidies aan mensen die in deze term vallen, en dat in Aruba zijn deze subsidies minimaal. Dit zal dus leiden tot een grotere kans op armoede.

Hoewel dit antwoord een mogelijke reden geeft, lijkt het meer te leunen op een mogelijke oplossing, die we zullen bespreken in onze laatste deelvraag. Dus besloten we om documenten te vinden van de Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hier hebben we de AMPI 2010 gevonden. Voordat wij dit uitlegt, gaan we de MPI eerst uitleggen. De MPI (Multidimensional Poverty Index) is een manier om de armoede van een land te meten door middel van verschillende factoren te verzamelen.

De AMPI (Aruba Multidimensional Poverty Index) is een sort MPI dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek is geïntroduceerd om specifiek de armoede op Aruba te meten. Het bestaat uit vijf dimensies: onderwijs, economische activiteit, gezondheid, leefomstandingheden en inkomen.

De vijf dimensies hebben ook hun eigen indicatoren die we als oorzaken of redenen kunnen zien.

Dimensies en Indicatoren

Figuur 1 - Dimensies en indicatoren van de AMPI.

Deze indicatoren kunnen we als antwoorden op onze deelvraag gebruiken.Nu gaan we onze tweede deelvraag antwoorden:

"Waar wonen de meeste arme mensen en waarom daar?"

In de AMPI document is er gebruik van een (H) equatie, dat betekent Incidentie van Armoede. Met dit teken kunnen we de proportie van armoede meten. De (H) van Aruba komt uit 0.159, dit betekent dat 15,9% van Aruba onder armoede ligt (volgens AMPI).

Er is ook een tekening waarin je de hele eiland kan zien, en ook welke (H) proportie elke regio heeft.

Kaart met proportie van huishoudens in armoede (H%) per regio.

Figuur 2 - Kaart met proportie van huishoudens in armoede (H%) per regio.

Hiermee kunnen we zien dat de San Nicolas de hoogste (H) heeft, en is dus het armste regio op Aruba. Waarom is dit? Wij vroegen Errol Neuman en hij zei dat volgens hem is San Nicolas niet echt onder armoede.

Hoewel dit antwoord discutabel is (en waarschijnlijk vooringenomen aangezien dat San Nicolas zijn geboortestad is), hij bracht wel een interessante theorie dat de Status Apartus van Aruba een deel van de bevolking van San Nicolas meenam vanwege de sluiting van de raffinaderij.

Dit leidde ertoe dat mensen naar Oranjestad en de hotelsector verhuisden om betere banen te vinden. Dit zou een mogelijke reden zijn voor de meer verlaten staat van San Nicolas in vergelijking met de rest van het eiland.Als laatste gaan we onze derde deelvraag antwoorden:

"Wat zijn de mogelijke oplossingen voor armoede op Aruba?"

Laten we dus teruggaan naar de "mogelijke oplossing" die we noemden toen we onze eerste deelvraag behandelden. Errol Neuman verklaarde dat de EU subsidies geeft aan mensen die vallen onder de term “geen tot middeninkomen”. Dus waarom dan niet hetzelfde doen op Aruba? Dat zou een goed idee moeten zijn, toch?

Errol denkt van niet. Toen we hem vraagde, legde hij uit dat doordat Aruba een afhankelijkheid heeft aan toerisme voor inkomen en Nederland, en omdat Nederland bepaalde verantwoordelijkheden heeft afgezworen, de armoede zak nooit volledig oplossen.

Dus… wat kunnen we doen? Niks, eigenlijk.