- logboek -Datum Eddy Yurick
15 April Onderwerp en probleemstelling gemaakt Onderwerp en probleemstelling gemaakt
22 April Oude hoofd- en deelvragen gemaakt Oude hoofd- en deelvragen gemaakt
20 Mei Nieuwe hoofd- en deelvragen gemaakt
interview vragen gemaakt en gestuurt
Eerste versie inleiding gemaakt
CBS document gevonden
Met de website begonnen
24 Mei Deelvraag 1 sectie eerste versie gemaakt Inleiding klaar gemaakt
27 Mei Deelvraag 1 sectie tweede versie gemaakt Deelvraag 2 sectie eerste versie gemaakt
1 Juni Extra informatie opgezocht Deelvraag 2 sectie tweede versie gemaakt
4 Juni / Deelvraag 3 sectie gemaakt
Gewijzigde versies van foto's gemaakt
8 Juni Conclusie eerste versie gemaakt /
10 Juni / Laatste hand op onderzoek en conclusie
De rest gecodeerd


Bronnen:

Voornaamst Informatie + Figuur 1 & 2: Aruba Multidimensional Poverty Index 2010 - Centraal Bureau voor Statistiek

Extra Informatie: Beroepsbevolking op de Nederlandse-Caribische eilanden - Centraal Bureau voor Statistiek

Extra Informatie: Joint Report om Sociale Inclusie (2004) - De Europese Commissie