- interview -vraag 1: Vind u dat er sprake van armoede is op Aruba?

- Op Aruba, zoals overal in de wereld is er sprake van armoede.

- Dat komt door de hoeveelheid gezinsinkomen per captiva.
vraag 2: Wat zijn de mogelijke redenen voor armoede op Aruba?

Er zijn in principe drie erkende en legale type inkomens.

- Er was, is en zal altijd een verschil zijn tussen de drie inkomens, welke zijn; minderinkomen, middeninkomen en hoogeinkomen.

- Er bestaat in pricipe ook de termen “geen tot minderinkomen”, “minder tot middeninkomen” en “middel tot hoog inkomen”.

- Armoede is gebasseerd op “geen tot middelinkomen”, waarbij in Landen zoals in de Europeese Uni, maandelijkse subsidies zijn uitgegeven aan personen di in aanmerking komen.

- Op Aruba zijn subsidies minimaal, welke drijft naar een groter kans op armoede.
vraag 3: Waarom denkt u dat er meer armoede is in San Nicolaas in vergelijking met andere regio’s zoals Noord?

- In principe is er niet meer armoede in San Nicolaas dan elders op Aruba, omdat het eigenlijk niet vergelijkbaar is, doordat San Nicolaas veel groter is, te vergelijken met de rest van de dorpen, except voor Oranjestad, welke een stad is, net als San Nicolaas maar groter.

- Eind van de jaren “80”, waren er veel arubanen di van het eiland af gingen door sluiting van de raffinaderij en de toen net ontvangde “Status Apartus”.

- De zogenaamde “exodus”, waarbij meer van de bevolking van San Nicolaas met zich heeft meegebracht door de sluiting van de rafiinaderij, als gevolg dat veel van de bevolking van San Nicolaas verhuisden naar Oranjestad en omgeving om dichter bij de hotels te kunnen wonen om een baan te hebben in de hotel sector; toen ontstonden ook veel legewoningen in San Nicolaas door de situatie, die tot heden nog niet helemaal is verbeterd.
vraag 4: Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze armoede?

Oplossing voor armoede, zoals bestaand situatie sinds eeuwen is bijna niet mogelijk op Aruba, door de volgende redenen:

- “Land Aruba” is zelf nog niet helemaal zelfstandig en is nog steeds financieel afhankelijk van Nederland.

- Aruba heeft alleen maar één hoofd inkomen en dat is toerisme.

- Aruba was vroeger een colonie van Nederland en met de “Status Apartus”, heeft Nederland gezorgd om afstand te doen van bepaalde verantwoordelijkheden, zoals beloningen aan het volk die niet van een maandelijkse eigen inkomen genieten.

- In Nederland heb je bijna geen armoede omdat de gouvernement zorg ervoor dat iedereen die legaal in Nederland woont, een dak over hun hoofd heeft en een maandelijkse minimum inkomen hebben zodat de bevolking zou kunnen overleven. Één van de wetten van de “Verenigde Naties” luid: “De gouvernement van het land is verantwoordelijk dat ieder persoon die legaal bevestigd is in het land, een dak over hun hoofd heeft en een minimale inkomen heeft om te kunnen overleven”.

- Aruba kan dat door haar afhankelijkheid van Nederland minimum eigen inkomen niet 100% veroorloven.